För att felanmälan skall registreras måste alla fält med person och lägenhets-anknytning fyllas i. Efter att vi mottagit felanmälan kontaktar vi Er för eventuell åtgärd och bekräftar Er anmälan samt bestämmer tidpunkt för eventuellt service-besök.

Har Ni akuta fel skall Ni inte använda Er av detta formulär. Vid akuta fel på jourtid var vänlig ring  0706-989859
 
Personliga uppgifter
  Förnamn Efternamn  
   
  Bostadsadress Lägenhetsnummer  
   
       
  Telefonnummer Jag är hemma mellan kl:  
   
  Huvudnyckel får användas: Extra lås finns:  
  Ja Nej Ja Nej  
 
Typ av fel/skada Ni vill ha åtgärdad, välj från alternativen nedan.
  Ompackning Stopp Elledning
 
  Spis Kylskåp Fönster
 
  Tvättstuga    
  Lampfel Ytterdörr   
     
 
   
  Övrig information eller serviceåtgärd (beskriv).